VAD DU KAN GÖRA

Ringa och mejla alla politikerna nedan och berätta 

varför det är så viktigt att vi värnar skogen längs Västerled.


Ärendet bordlades en andra gång vid Stadsbyggnadsnämndens sammanträde 8/9 och kommer nu upp till beslut igen vid nästa sammanträde 22/9.

Situationen är i princip oförändrad. S & V (5 röster) trycker på hårt för att bygga medan Alliansen (6 röster) säger nej. MP avgör med sina 2 röster. MP har varit tydliga i massmedia med att de ser stora problem med byggplanerna, men trycket på MP är sannolikt hårt från majoritetskollegorna S och V.

Vi måste därför fortsätta att förklara och tydliggöra alla negativa konsekvenser som skulle uppstå ifall man gick vidare med detta projekt för både miljöpartiets inflytelserika politiker liksom för Roger Mogert (S) som är Stadsbyggnadsnämndens ordförande. Ni finner kontaktinformationen nedan eller på vår webbsida.

Eftersom en byggnation av 4-5 våningshus skulle vara en katastrof för vår närmiljö och ha en mycket negativ inverkan på miljön generellt sett anser vi att detta borde vara ett enkelt beslut för MP, men det är ändå viktigt att vi fortsätter att förklara i telefonsamtal och email hur viktigt detta grönområde är för oss och hur vi alla skulle drabbas av en byggnation, vilket inbegriper oss människor såväl som alla växter och djur. Här finns massor av argument.  

Jag vill passa på och tacka alla er som redan gjort enorma insatser, men måste ännu en gång be er att göra ytterligare en insats för att säkerställa att vi får behålla den närmiljö som vi alla uppskattar så mycket.

 

Det allra viktigast just nu är att du
ringa och mejla:
 


För att underlätta för dig har vi ställt samman en lista på alla ledamöter nedan.

Vi har även skrivit en längre text med olika argument som vi kommer skicka till samtliga politiker. DENNA TEXT OCH ANDRA ARGUMENT FINNER DU HÄR.

Vi hoppas dessa argument kan inspirera dig när du kontaktar ledamöterna. 

Stadsbyggnadskontorets ledamöter


KONTAKTUPPGIFTER STADSBYGGNADSNÄMNDEN:

Snabb Maillista till Stadsbyggnadsnämnden:

roger.mogert@stockholm.se; felix.antman.debels@stockholm.se; joakim.larsson@stockholm.se; daniel.carlsson.mard@stockholm.se; sdnhanna@gmail.com; hanna.jokio@stockholm.ssu.se
; s.said.soc@outlook.com; tis.johansson@tele2.se; cecilia.obermuller@stockholm.se; martin.g.hansson@stockholm.se; sebastian.wiklund@stockholm.se; kristina.lutz@moderat.se; mikael.lind@moderat.se; erik.slottner@kristdemokraterna.se; jln@telia.com; berit@datagrunden.com; johan.heinonen.1966@gmail.com; evarisberg04@hotmail.com; ewa.e.larsson@stockholm.se; contact@havalmurad.com; maria.hannas@stockholm.se
; arne.genschou@telia.com
; hans.breismar@moderat.se; martin.levanto@moderat.se
; peter.backlund@stockholm.se; peter.backlund@botkyrka.se; chlinderholm@gmail.com
; joel.lauren@moderat.se; bjorn@ljungconsulting.se

Länk till webbsida med all kontaktinformation:  https://evald.stockholm.se/extern/Organ/1068Vi som har startat det här är tre familjer utmed Nyängsvägen och Kummelvägen. Vi är i stort behov av hjälp, så om du känner att du vill engagera dig ytterligare kontakta oss gärna och gå med i föreningen.