MEDIA

Vi behöver fortsätta jobba på om vi ska kunna rädda Västerledsskogen. Den 8 september är det dags för Stadsbyggnadsnämnden att besluta om Start PM för planprocessen för att på det sättet kunna stöpa om vårt fina skogsområde till byggbar mark som kan sättas i händerna på byggherrarna Svenska Bostäder och Folkhem. 

Därför måste vi alla grannar agera nu, och kontakta Statsbyggnadsnämndens politiker. 

 

I MEDIA